Warsztaty Głośnego Czytania dla młodzieży

        

Fundacja PWN oraz Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zapraszają wszystkich licealistów na BEZPŁATNE „Warsztaty głośnego czytania”! 

Prowadzący: Jerzy Łazewski – aktor, absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z portfolio prowadzącego: http://jerzylazewski.com/

Miejsce: Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie
Wypożyczalnia nr 109
ul. Koński Jar 10
(metro Ursynów)

Zapisy trwają do 2 października, liczba miejsc ograniczona. 

W programie warsztatów m.in.: operowanie głosem i słowem w mowie na bazie prawidłowego oddychania/mówienie, relaksacja, rozluźnienie napięć mięśniowych, oddychanie, motoryka narządów mowy/zasady higieny głosu/artykulacja głosek polskich w nagłosie, śródgłosie i wygłosie/artykulacja głosek ustnych/zasady wymowy samogłosek nosowych w polszczyźnie/podstawowe zagadnienia wokalne w mówieniu/kryteria doboru repertuaru/sposób zachowania się w trakcie występu/kształtowanie kontaktu z widzem/ słuchaczem/środki ekspresji: tempo, rytm, pauza, fraza, kropkowanie, modulacja głosu, dynamika mówienia.

Na zakończenie zajęć, uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. Każdy chętny, będzie miał okazję sprawdzenia zdobytych umiejętności podczas Dni Głośnego Czytania, wśród potrzebujących osób.

Szczegółowe informacje i zapisy pod adresem mailowym: fundacja@pwn.com.pl

Projekt dofinansowany przez m. st. Warszawę Dzielnicę Ursynów.