"Książka na wakacje" w Strzelcach Opolskich

        

Fundacja PWN w ramach projektu współpracy z bibliotekami wsparła Strzelecki Ośrodek Kultury. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Celem konkursu było:

  • popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej
  • rozwijanie umiejętności interpretacji tekstu
  • rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej


Na konkurs wpłynęło 49 prac, spośród których jury wyłoniło:

  • w kat : klas I-III - 4 laureatów;
  • w kat. klas IV-VI – 6 laureatów.


Nagrodzeni uczniowie otrzymali książki przekazane przez Fundację PWN. Dziękujemy organizatorom i uczestnikom!