"Powstanie Warszawskie – pamięć wiecznie żywa" w Chobieni

        

W związku z 70. rocznicą Powstania Warszawskiego Biblioteka Publiczna w Chobieni zorganizowała konkurs historyczny skierowany do uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chobieni.

Celem konkursu ,,Powstanie Warszawskie – pamięć wiecznie żywa” było:

  • popularyzacja wiedzy o Powstaniu Warszawskim.
  • uczczenie pamięci o uczestnikach Powstania Warszawskiego 1944  w 70. rocznicę wybuchu powstania.
  • kształtowanie postaw patriotycznych i wrażliwości społecznej na tle doświadczeń Polaków w czasie II wojny światowej i Powstania Warszawskiego 1944

Konkurs odbył się 5 listopada 2014 roku.

Zwycięzcy konkursu  uhonorowani  nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Fundację PWN. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia  oraz tytuł „ Eksperta z zakresu wiedzy na temat Powstania Warszawskiego”.

Fundacja PWN dziękuje organizatorom i uczestnikom!