Dzieci pięknie czytają

        

Po blisko tygodniowych zmaganiach uczestników ogłoszono wyniki Konkursu Pięknego Czytania zorganizowanego w Trzebicy.Zebranych powitała koordynatorka wydarzenia Dorota Kuśmirek-Wrzos, w krótkich słowach wyjaśniając cel przeprowadzenia konkursu oraz chwaląc wysoki poziom przygotowania dzieci. Nagrody książkowe oraz dyplomy, w imieniu Marka Długozimy - Burmistrza Gminy Trzebnica, wręczyła Agnieszka Pawlaczek, p.o. dyrektora TCKiS. Partnerem wydarzenia była Fundacja PWN, która ufundowała dzieciom słowniki. Komisja oceniająca dzieci, w składzie: Izabela Jaworska, Wiesława Kucięba, Anna Jełłaczyc oraz Dorota Kuśmirek - Wrzos serdecznie gratulowała zwycięzcom.W ramach konkursowej prezentacji uczestnik był zobowiązany do przeczytania wybranego przez siebie fragmentu tekstu. Ocenie podlegały: technika czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja i tempo czytania) oraz sposób interpretacji poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu (takich jak: pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, umiejętność podziału frazy, mimika, ewentualny gest sceniczny, jego adekwatność do prezentowanego tekstu) oraz tzw. „intuicja artystyczna” czyli postawa uczestnika na scenie, sposób trzymania teksu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą, a także ogólne walory estetyczne wykonania.

Konkurs  adresowany jest do odbiorców w wieku 6-12 lat, w szczególności zaś do uczniów szkół podstawowych i najmłodszych mieszkańców Gminy Trzebnica.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału za rok!