Słowo do słowa

        

„Słowo do słowa” to gra językowa zbudowana w kilku formach, dostosowanych do preferencji odbiorców w różnym wieku. Będzie posiadała przede wszystkim walory dydaktyczne i, jako narzędzie do przyjaznego kształtowania umiejętności językowych, pokaże uczestnikom ich znajomość języka ojczystego. Przechodząc przez kolejne etapy gry, uczestnicy  w sposób przyjazny i ciekawy będą się uczyć o podstawowych zasadach języka polskiego oraz przyswajać wyjątki od tych zasad. 

Zadania wykorzystane w grze stworzy, według opracowanego przez specjalistów scenariusza, dr hab. Grzegorz Dąbkowski, prof. SWPS, ekspert w zakresie języka polskiego. Za grafikę gry odpowiedzialna jest Agata Muszalska, a prace programistyczne wykonuje firma Made in Media. Gra będzie dostępna już w listopadzie.