Fundacja PWN dla bibliotek

W odpowiedzi na potrzeby bibliotek w naszym kraju, stworzyliśmy program Fundacja PWN dla Bibliotek. Proponujemy objęcie bibliotek gminnych na terenie całego kraju, patronatem Fundacji PWN, w ramach którego wspierać będziemy prowadzone przez pracowników bibliotek działania służące rozwojowi czytelnictwa, aktywizacji czytelników i budowaniu ich zainteresowania nauką.

Zapewniamy wsparcie rzeczowe organizowanych przez bibliotekę wydarzeń takich jak konkursy czytelnicze czy literackie, poprzez fundowanie nagród książkowych jak również wsparcie merytoryczne w postaci pomocy lub wspólnego poszukiwania środków finansowych na akcje organizowane w ramach działalności biblioteki i zgodne z celami Fundacji.

Jeśli jesteś pracownikiem biblioteki i chcesz dołączyć do programu, napisz do nas!