Warsztaty Głośnego Czytania w Warszawie

Warsztaty Głośnego Czytania to projekt, który otrzymał dofinansowanie w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2013 roku. 

Zajęcia rozpoczęliśmy z początkiem października, a zakończyliśmy pod koniec listopada. Poprowadził je Jerzy Łazewski – aktor i reżyser, absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. Warsztaty składały się z dwóch części: dykcja i emisja głosu oraz interpretacja tekstu.

W programie znalazły się elementy takie jak m.in.: operowanie głosem i słowem w mowie na bazie prawidłowego oddychania, mówienie, relaksacja, rozluźnienie napięć mięśniowych, oddychanie, motoryka narządów mowy, zasady higieny głosu, artykulacja głosek polskich w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, artykulacja głosek ustnych, zasady wymowy samogłosek nosowych w polszczyźnie, podstawowe zagadnienia wokalne w mówieniu, kryteria doboru repertuaru, sposób zachowania się w trakcie występu, kształtowanie kontaktu ze słuchaczem, środki ekspresji: tempo, rytm, pauza, fraza, kropkowanie, modulacja głosu, dynamika mówienia.

Na zakończenie zajęć, uczestnicy wraz z prowadzącym zorganizowali mały pokaz swoich umiejętności oraz otrzymali od nas dyplomy potwierdzające udział w warsztatach. 

Chętne osoby, które ukończyły warsztaty, miały szansę wykorzystać zdobytą wiedzę w trakcie Dni Głośnego Czytania. Główną misją projektu było doskonalenie wśród społeczeństwa sztuki głośnego czytania  oraz ukazanie użyteczności tej zdolności w pracy z ludźmi potrzebującymi, w miejscach, w których dostęp do kultury jest ograniczony.