X Forum Kultury Słowa – 14-17 października 2015 r.

Fundacja PWN współnie z Radą Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Narodowym Centrum Kultury organizuje w dn. 14–17 października 2015 r. w Bydgoszczy X Forum Kultury Słowa „Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości”.

Forum Kultury Słowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w Forum. Opłata, pokrywająca niewielką część kosztów imprezy, wynosi:

  • 400 zł (pełna) i 300 zł (ulgowa – dla członków zespołów działających przy Radzie Języka Polskiego). Opłata ta zapewnia noclegi, wyżywienie oraz, rzecz jasna, udział w obradach, warsztatach, a także w imprezie kulturalnej. Nie pokrywamy kosztów podróży.
  • 100 zł – dla osób niekorzystających z noclegów, obiadów i kolacji zarezerwowanych i opłaconych przez organizatorów. Opłata ta zapewnia jedynie udział w obradach, w imprezie kulturalnej oraz w uroczystej kolacji.

Członkowie Rady Języka Polskiego są zwolnieni z opłaty.  

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 30 maja br. – będzie nim nadesłanie wypełnionego formularza załączonego do tego zawiadomienia wraz z dowodem wpłaty (lub jego kopią) na konto Fundacji PWN:

Citi Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
17 1030 1508 0000 0008 1677 4004

– z dopiskiem „X FKS”.

Dane do faktury:

Fundacja PWN

ul. Gottlieba Daimlera 2

02-460 Warszawa

NIP: 522-30-04-115

REGON: 146543948

 

Formularz oraz potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać:

  • albo e-mailem – na adres: 10fks10@wp.pl (ewentualnie: rjp@pan.pl)
  • albo tradycyjną pocztą – na adres: Rada Języka Polskiego, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.