X Forum Kultury Słowa "Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości", ma stanowić z jednej strony – podsumowanie zmian, jakie zaszły w polszczyźnie po 1989 roku, a z drugiej strony – opis tych tendencji, które mogą się okazać kluczowe dla rozwoju języka w najbliższych dziesięcioleciach. Konferencja będzie miała zatem charakter podsumowująco-prognostyczny.

Zaplanowano 23 referaty, 7 dwugodzinnych dyskusji dotyczących referatów oraz 2 dyskusje panelowe o charakterze naukowym.

Referaty mają ukazywać perspektywy rozwoju polszczyzny w różnych jej obszarach (język ogólny, gwary miejskie, gwary ludowe, gwary środowiskowe), mają przedstawić wpływ współczesnych zjawisk zewnętrznych wobec języka (m.in. przystąpienie Polski do UE, rozwój kultury korporacyjnej, rozwój nowych technologii i nowych mediów) na kształtowanie się wzorców komunikowania oraz na zmiany w obrębie systemu językowego.

Ważnym aspektem konferencji ma być refleksja nad świadomością językową współczesnych Polaków – opisanie postaw Polaków wobec własnego języka w perspektywie aksjologicznej jest niezbędne, aby można było prognozować kierunki polityki językowej. Po każdym cyklu czterech 20 minutowych referatów zaplanowano 2 godzinną dyskusję z udziałem niereferentów. Wszystkie referaty są zamawiane przez organizatorów.

Serdecznie zapraszamy do udziału!